Sobota, 25 stycznia 2020
Regulamin
Twój koszyk
0.00 zł
 • Discovering history from the beginning of the 18th century to 1939 - part 2

  Cena detaliczna: 53.00 zł
  Rabat: 62%
  Nasza cena: 20.00 zł
  do koszyka
 • Poznajemy przeszłość - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 32.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 29.25 zł
  do koszyka
 • Ziemia i ludzie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 32.22 zł
  Rabat: 9%
  Nasza cena: 29.00 zł
  do koszyka
 • Teraz historia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 29.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 26.10 zł
  do koszyka
 • Wiedza o społeczeństwie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 31.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 27.90 zł
  do koszyka
 • Teraz geografia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 26.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 23.85 zł
  do koszyka
 • Earth and people - podręcznik dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 43.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 38.70 zł
  do koszyka
 • Exploring the past since 1918 - podręcznik historii dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 53.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 47.70 zł
  do koszyka
 • Earth and people. Geography 1 - zeszyt zadań dla klas dwujęzycznych w gimnazjum

  Cena detaliczna: 33.22 zł
  Rabat: 9%
  Nasza cena: 29.90 zł
  do koszyka
> oferta szkoleniowa > centrum - historia > cele i zadania

Cele i zadania

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu jest jednostką niepubliczną prowadzącą działalność metodyczną oraz wydawniczą skierowaną do nauczycieli historii w gimnazjum i  szkole ponadgimnazjalnej. Jest to jedna z nielicznych tego typu jednostek w Polsce, która skupia się wyłącznie na problematyce nauczania historii a ponadto jej zasięg jest ogólnopolski.

Celem nadrzędnym OCDNH jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczy-cieli historii oraz współpraca z szeroko rozumianym środo-wiskiem nauczycielskim (w tym z  zakładami dydaktyki historii wyższych uczelni) nad opraco-waniem najbardziej efektywnych metod nauczania historii.

Działalność metodyczna OCDNH obejmuje przede wszystkim organizację bezpłatnych warsztatów i konferencji metodycznych prowadzonych przez doświadczonych edukatorów.
Edukatorami OCDNH są przede wszystkim metodycy historii (będący w większości czynnymi nauczycielami) oraz pracownicy zakładów dydaktyki historii wyższych uczelni.

Tematyka warsztatów jest zawsze mocno związana z aktualnymi problemami, które nurtują środowisko nauczycieli historii. Poza tym spotkania te są dla uczestników doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wątpliwości dotyczących procesu nauczania historii. Podkreślić należy, że stosownie do wymagań reformy oświaty, tematyka warsztatów i konferencji metodycznych nie ogranicza się tylko do przekazywania treści czysto historycznych. W kręgu zainteresowań OCDNH znajdują się także zagadnienia związane z problematyką edukacji europejskiej i regionalnej. Uczestnikami spotkań są nie tylko nauczyciele historii (delegowani przez dyrektora szkoły), ale również studenci historii wyższych uczelni w Polsce.

Warsztaty i konferencje metodyczne odbywają się na terenie całego kraju i kończą się wydaniem zaś-wiadczeń o  ich ukończeniu. Uczestnictwo i aktywny udział w tych spotkaniach stanowią ważny czynnik rozwoju zawodowego nauczycieli historii. Potwierdzają to badania ankietowe przeprowadzone wśród nauczycieli historii, którzy wysoko oceniają poziom mery-toryczny organizowanych war-sztatów i  konferencji i  podkreślają praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań metodycznych w codziennej pracy z uczniem. Możliwość konfrontacji własnych pomysłów z opinią kolegów, wymiana informacji na temat aktualnych potrzeb i wymagań reformy oświaty niewątpliwie sprzyjają integracji środowiska historyków w Polsce. OCDNH jest swoistą platformą otwartą dla wszystkich nauczycieli historii, którzy za jego pośrednictwem mogą publikować i upowszechniać najciekawsze pomysły metodyczne i dydaktyczne.

W latach 2002–2009 w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez OCDNH uczestniczyło ponad 5 tysięcy nauczycieli historii. W toruńskiej bazie szkoleniowej OCDNH stworzono optymalne warunki lokalowe do pracy warsztatowej. Znajdują się tu: sala konferencyjna na 55 miejsc, dwa pomieszczenia do pracy w grupach (warsztatowe) oraz zaplecze wyposażone w materiały metodyczne dla nauczycieli historii.

Ponadto OCDNH opracowuje szeroką gamę opracowań metodycznych tworzących solidną pomoc dydaktyczną w pracy nauczyciela historii. Są to przede wszystkim poradniki metodyczne, plany kierunkowe i wynikowe, źródła wiedzy historycznej, scenariusze lekcji, sprawdziany wiadomości, testy diagnozujące osiągnięcia ucznia, opracowania dotyczące aktywnych metod nauczania historii i wiele, wiele innych. Należy wspomnieć, że dorobek OCDNH obejmuje także prace traktujące o edukacji europejskiej i regionalnej.
Od początku swego istnienia OCDNH współpracuje z ważnymi środowiskami opiniotwórczymi z branży historycznej w Polsce, między innymi z:

 • Polskim Towarzystwem Historycznym (wypracowywanie wspólnych stanowisk w ważnych kwestiach dotyczących nauczania historii w dobie reformy, publikacja Biuletynów PTH)
 • Komitetem Głównym Olimpiady Historycznej (aktywne uczestnictwo w organizacji kolejnych etapów olimpiady historycznej)
 • Zakładami Dydaktyki Historii wyższych uczelni w Polsce (publikacja i upowszechnianie opracowań z zakresu dydaktyki historii, udział pracowników akademickich w warsztatach metodycznych w roli wykładowców, coroczne Toruńskie Spotkania Dydaktyczne gromadzące przedstawicieli wszystkich Zakładów Dydaktyki Historii w Polsce)


Zapraszamy do współpracy!

 

Polska jest jedynym krajem spośród najważniejszych państw Unii Europejskiej, który nie posiada na swoim terytorium reaktorów jądrowych.
Czy Twoim zdaniem Polska powinna zbudować własną elektrownię atomową?
tak
nie
Copyright © SOP Oświatowiec Toruń 2020