Piątek, 6 grudnia 2019
Regulamin
Twój koszyk
0.00 zł
 • Discovering history from the beginning of the 18th century to 1939 - part 2

  Cena detaliczna: 68.50 zł
  Rabat: 78%
  Nasza cena: 15.00 zł
  do koszyka
 • Poznajemy przeszłość - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 32.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 29.25 zł
  do koszyka
 • Ziemia i ludzie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 32.22 zł
  Rabat: 9%
  Nasza cena: 29.00 zł
  do koszyka
 • Teraz historia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 29.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 26.10 zł
  do koszyka
 • Wiedza o społeczeństwie - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 31.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 27.90 zł
  do koszyka
 • Teraz geografia - podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy

  Cena detaliczna: 26.50 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 23.85 zł
  do koszyka
 • Earth and people - podręcznik dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 43.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 38.70 zł
  do koszyka
 • Exploring the past since 1918 - podręcznik historii dla klas dwujęzycznych LO

  Cena detaliczna: 53.00 zł
  Rabat: 10%
  Nasza cena: 47.70 zł
  do koszyka
 • Earth and people. Geography 1 - zeszyt zadań dla klas dwujęzycznych w gimnazjum

  Cena detaliczna: 33.22 zł
  Rabat: 9%
  Nasza cena: 29.90 zł
  do koszyka
> oferta szkoleniowa > centrum - historia > biuletyn pth

Biuletyn PTH

Polskie Towarzystwo Historyczne jest jednym z najstarszych tego typu stowarzyszeń naukowych na ziemiach polskich. Powstało już w 1886 roku we Lwowie, gdzie miało swoją siedzibę aż do wybuchu II wojny światowej. W 1940 roku miał być oddany do użytku nowy gmach Towarzystwa, którego budowa w sierpniu 1939 roku osiągnęła tzw. stan surowy zamknięty. Początkowo PTH działało tylko w obrębie zaboru austriackiego, potem w całej odrodzonej Polsce, od 1924 roku pod dzisiejszą nazwą – jako Polskie Towarzystwo Historyczne. Z towarzystwem związany był przez dziesiątki lat najważniejszy periodyk naukowy środowiska historycznego w Polsce – „Kwartalnik Historyczny”.

Tragiczny wpływ na losy PTH, podobnie jak na losy wielu innych polskich towarzystw naukowych, miała II wojna światowa i zmiany polityczne, które nastąpiły w jej wyniku. Towarzystwo utraciło cały swój majątek trwały, a z biegiem lat zostało pozbawione również znaczącego wpływu na rozwój nauk historycznych w Polsce. Z trzema jednak znaczącymi wyjątkami, które stały się podstawą działalności Towarzystwa w latach 1945-2003 – PTH pozostało organizatorem Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich, na których dochodziło zawsze do podsumowania efektów pracy naukowej i dydaktycznej w tej dziedzinie nauki i wyznaczania nowych perspektyw badawczych. Trzy pierwsze zjazdy miały miejsce jeszcze w XIX wieku, kolejne trzy odbyły się w latach 1925-1935, dalszych 12 w latach 1948-2009 (od 1963 roku systematycznie w odstępach pięcioletnich). Drugą opoką działalności PTH, którą udało się uratować w okresie powojennym, jest jego udział w badaniach nad historią regionalną. Liczne oddziały PTH, mimo poważnych przeszkód natury finansowej, szczególnie w ostatnich latach, kontynuują wydawanie periodyków poświęconych historii własnych regionów, organizują konferencje naukowe, pielęgnują tradycje historyczne regionu i kraju.

Wreszcie od 1975 roku PTH organizuje wspólnie z ministerstwem (dziś Edukacji Narodowej i Sportu) olimpiady historyczne dla uczniów szkół średnich, które są jednym z ważniejszych motorów rozbudzania zainteresowań historycznych u najmłodszych adeptów tej dziedziny wiedzy. Coroczne przygotowania do olimpiad przyczyniły się też do ściślejszej współpracy nauczycieli historii z PTH.

Na początku XXI wieku Polskie Towarzystwo Historyczne stawia sobie jednak nowe cele. Wydaje się, że podobnie jak przed wrześniem 1939 roku, może ono odgrywać zdecydowanie ważniejszą rolę w dziele podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Można te szczytne cele realizować poprzez współudział w działaniach wspólnot i społeczności lokalnych, współdziałanie z właściwymi organami administracji w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, wreszcie poprzez działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z krajami sąsiednimi, szczególnie w zakresie badań historycznych nad problemami, które dotąd dzielą sąsiadujące ze sobą narody i są odmiennie interpretowane, często dla uzyskania konkretnych celów politycznych. Kompromis uczonych może stanowić dobrą podstawę do trwałego kompromisu między narodami, wyciszenia sporów nad prochami zmarłych. Polskie Towarzystwo Historyczne chce być w rozpoczynającym się XXI wieku ważną instytucją pożytku publicznego, działającą na rzecz społeczeństwa polskiego.


Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

Polska jest jedynym krajem spośród najważniejszych państw Unii Europejskiej, który nie posiada na swoim terytorium reaktorów jądrowych.
Czy Twoim zdaniem Polska powinna zbudować własną elektrownię atomową?
tak
nie
Copyright © SOP Oświatowiec Toruń 2019